Κειμενα

Χριστόφορος Μαρίνος
Ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων ΟΠΑΝΔΑ
Δρ. Στέλλα Συλαίου
Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου
Χριστίνα Πετρηνού
Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων